ZAMAWIANIE WYDAWNICTW MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum Zabawek i Zabawy.

Zamówienia można składać pocztą elektroniczną na adres: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Wydawnictwa do nabycia w siedzibie Muzeum. Z publikacji, których nakład został wyczerpany, można skorzystać na miejscu w czytelni.

Przesyłkę wydawnictw realizujemy po uprzednim wpłaceniu należności na konto Muzeum Zabawek i Zabawy:

numer konta – 14 1050 1461 1000 0023 5336 9248 tytułem: opłata za wydawnictwa

KOSZT PRZESYŁKI:

1. Gabaryt A

przesyłka ekonomiczna/priorytet

do 1 kg – 6 zł

do 2 kg – 8 zł

Allegro – 8 zł

2. Gabaryt B

przesyłka ekonomiczna/priorytet

do 1 kg – 8 zł

do 2kg – 10 zł

Allegro – 8 zł

Paczka 2-5 kg (w tym Allegro) – 20 zł / 23 zł przesyłka ekonomiczna/priorytet

Kwota za zakupione publikacje obejmuje: cenę wydawnictwa, podatek VAT, koszt opakowania i wysyłki.

Przesyłki realizujemy za pomocą Poczty Polskiej.

Jolanta Podsiadło, „Muzeum jako ośrodek kształtowania tożsamości regionalnej”, Biblioteka Muzeum Zabawek i Zabawy.

Wnikliwa, naukowa analiza miejsca instytucji muzealnej w społeczności lokalnej: jej roli, obowiązków, metod zarządzania i realizowania misji kształtowania tożsamości regionalnej, poparta polskimi i zagranicznymi przykładami. Muzeum Zabawek i Zabawy, KTN, 2009 (druk 2010), wyd.1, format: B5, s. 264, ilustracje, oprawa miękka, ISBN 978-83-928895-1-9, KTN: 978-83-60777-33-6.

Cena: 35 zł

W grudniu 2009 roku w Muzeum Zabawek i Zabawy na konferencji pt. „Od grzechotki do klocków lego” spotkali się pracownicy naukowi polskich uczelni, muzealnicy, kolekcjonerzy. Tematem kieleckiego spotkania stały się zabawki dziecięce rozpatrywane w różnych aspektach i ramach czasowych. Przedstawione w trakcie konferencji referaty stały się podstawą publikacji „Dawne i współczesne zabawki dziecięce”. Tom uzupełniają dodatkowe artykuły.

Praca pod red. Doroty Żołądź-Strzelczyk i Katarzyny Kabacińskiej; Poznań 2010; ISBN 978-83-60517-44-4; Biblioteka Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach; format 24 cm.

Cena: 35 zł

Spis treści

Wprowadzenie  17
CZĘŚĆ PIERWSZA Zabawki przeszłości – w badaniach i zbiorach archeologicznych  21
Izabela Gomułka Drewniane średniowieczne lalki z badań archeologicznych  23
Jacek Wrzesiński Archeologia zabawek- dziecięcy świat miniatur  29
Agnieszka Stempin Figury szachowe- przybory średniowiecznej gry edukacyjnej  41
Mirosław Marcinkowski Zabawki dzieci elbląskich. Prezentacja zbioru z badań wykopaliskowych  55
Anna Drążkowska Nowożytne lalki w zbiorach Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu  69
Piotr Adamczyk Archeologia i edukacja- kopie zabawek elbląskich oraz dawnych gier planszowych w działaniach edukacyjnych  79
CZĘŚĆ DRUGA Zabawki przeszłości- w badaniach historycznych   89
Dorota Żołądź- Strzelczyk Dawne zabawki dziecięce- opisane słowem i obrazem  91
Adam Winiarz Świat zabawek i zabaw dzieci polskich w dobie niewoli narodowej (1795-1918) 103
Krzysztof Jakubiak Zabawy i zabawki dziecięce w polskich koncepcjach wychowania przedszkolnego z przełomu XIX i XX wieku 117
Katarzyna Kabacińska Zabawka w dawnych poglądach pedagogicznych 123
Jan Ryś Zabawki militarne w okresie staropolskim 137
Ewa Barnaś-Baran Wspierająca funkcja zabaw i zabawek w życiu dziecka wiejskiego w Galicji (II połowa XIX i początek XX wieku) 149
Kamila Juchcińska- Giłka Zabawki i zabawy dzieci chłopskich w okresie II Rzeczypospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich 165
Monika Nawrot- Borowska Zabawki dzieci polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku – zapatrywania teoretyczne 173
Agata Samsel Świat zabaw dziecka wiejskiego w II Rzeczypospolitej 191
Eleonora Sapia- Drewniak Zabawki i zabawy dziecięce we wspomnieniach Górnoślązaków 201
Marzena Pękowska Zabawka i zabawa jako pomoc dydaktyczna w szkole specjalnej w Polsce do 1939 roku 209
Ryszard Ślęczka Krakowskie zabawki z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Tradycja i nowoczesność 217
CZĘŚĆ TRZECIA Zabawki współcześnie- konteksty teoretyczne i praktyczne 225 
Ryszard Kantor Zabawy i zabawki w świetle antropologicznej koncepcji człowieka 227
Małgorzata Cywińska Edukacyjne znaczenie zabawek dziecięcych- ich terapeutyczne i twórcze oddziaływanie 233
Halina Mielicka Socjalizacyjne funkcje zabawek 245
Hanna Krazue-Sikorska Zabawki w procesie niedyrektywnej terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju 257
Grażyna Pyla Socjalizacyjna funkcja zabaw i zabawek w tradycyjnej kulturze chłopskiej 267
Katarzyna Wojciechowska Zaczarowany świat dziecięcych zabawek muzycznych 275
Tomasz Michalewski Reminiscencje zabawek z dzieciństwa w świadomości studentów Uniwersytetu Opolskiego (komunikat z badań 285
Aleksandra Feliniak, Agnieszka Herszel Fenomen lalki Barbie 295
Aneta Bąk Zabawy i zabawki jako element edukacji regionalnej 303
Elżbieta M. Minczakiewicz Zabawka w poznawczym i społeczno-emocjonalnym rozwoju dziecka specjalnej troski 309
Katarzyna Krosno, Anna Zielińska Zabawki edukacyjne i ich rola w procesie nauczania i rozwoju dzieci w oparciu o działalność Grupy Twórczej Zabawy (GTZ) 317
CZĘŚĆ CZWARTA Zabawki w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. Wytwórstwo zabawek  331 
Anna Myśliwiec Zabawki w zbiorach polskich muzeów 333
Teresa Lewińska Kolekcja polskich zabawek ludowych w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 343
Kinga Jackowska Zabawki oraz motywy ludyczne w zbiorach ikonograficznych Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 351
Mivhał Majowicz Zabawki w dobie PRL-u w kontekście wystawy Prezent pod choinkę, czyli zabawki z duszą z prywatnych kolekcji Pawła Pasterza, Wojciecha Jamy, Wojciecha Kulawskiego i Mariusza Kmity 363
Magdalena Górecka O czym opowiadają zabawki? Refleksje muzealnika 381
Małgorzata Oleszkiewicz Zabawka dziecięca a rekwizyt obrzędowy 391
Barbara Pabian Częstochowski ośrodek zabawkarski wobec tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę 405
Magdalena Szalbot Etnolog w sklepie z zabawkami 415
Bogdan Jasiński Cudny śpiewak- z gliny ptak- gwizdki ceramiczne z kolekcji Andrzeja Nowaka 425
Monika Banaś Współczesne skandynawskie koncepcje projektowania zabawek 435

Jubileuszowy album wydany z okazji 30-lecia Muzeum. Album zawiera: część historyczną oraz opisy najcenniejszych i najciekawszych eksponatów Muzeum.

„Dzieje pewnych zabawek = The History of Some Toys”, red. Agnieszka Kozłowska-Piasta, aut.: Jolanta Podsiadło, Aneta Bąk, Anna Myśliwiec, Ryszard Zięzio, tł. Magdalena Moryc; Kielce 2009; 286, [2] str: fot. kolor, format 30 x 24cm; ISBN 978-83-928895-0-2.

Cena: 50 zł


„Dawne zabawy dziecięce”

Pod red. Doroty Żołądź-Strzelczyk i Katarzyny Kabacińskiej; Kielce – Warszawa 2008; ss. 72, il. kolor.: fot., ryc., format 21 x 21 cm; ISBN 978-83-904673-7-5 (MZiZ), ISBN 978-83-7181-572-0 (DiG).

Cena: 30 zł


„Kolorowy świat zabawek”

Teresa Lewińska; Kielce 1995, ss.137, il., 21 cm x 21 cm.
Cena: 10 zł
Nakład wyczerpany


„Leżajskie zabawkarstwo. Historia i współczesność”
Tekst i oprac. Ryszard Zięzio; Kielce – Leżajsk 1998, ss.28, fot. kolor., format A5; ISBN 83-904673-4-8.
Nakład wyczerpany


„Technika i modele. Z zagadnień zabawek technicznych i modelarstwa – wprowadzenie do badań”
Tekst Ryszard Zięzio; Kielce 1995; ss.48, il. (w tym kolor.), format A5; ISBN 83-904673-0-5.
Cena: 5 zł
Nakład wyczerpany


„Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej”
Materiały z IV Konferencji Naukowej zorganizowanej 21 i 22 maja 1998 roku w Opolu i Bierawie. Red. nauk. R. Kantor; Kielce 1998; ss.171, il., format B5; ISBN 83-906402-4-4.
Nakład wyczerpany


„Sami sobie. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej”
Materiały z III Konferencji Naukowej zorganizowanej 21 i 22 maja 1997 roku w Kielcach i Pińczowie.
Red. nauk. R. Kantor; Kielce 1997; ss.144, tab., format B5; ISBN 83-906402-2-8.
Nakład wyczerpany