Oferta zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

Program zajęć edukacyjnych adresujemy do dzieci od wieku przedszkolnego aż po uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć również dla dorosłych. Proponujemy także lekcje przystosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących po wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia.

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.
Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Czas trwania zajęć wynosi ok. 50 minut.

Zajęcia edukacyjne w Aptece Wyobraźni w cenie 6 zł (Apteka Wyobraźni – budynek oddalony o 100 m od Muzeum).
Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą. Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.00. pod numerem telefonu 41 34 337 06.
Informacje potrzebne do rezerwacji:

  • termin wizyty
  • wielkość grupy i wiek uczestników
  • dane kontaktowe: adres instytucji i telefon opiekuna grupy.

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

Treści i metody prowadzenia zajęć dostosowane są do wieku uczestników.
Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności na stronie Muzeum Zabawek i Zabawy.

przedszkole

przedszkole

UWAGA!

Od listopada 2018 roku wprowadzamy do oferty lekcję specjalną pt.:

Zabawki w służbie niepodległej
Lekcja w Aptece Wyobraźni dla szkoły podstawowej i starszych
Zajęcia zostały przygotowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości (lekcja dostępna od XI 2018 do VI 2019).
Celem zajęć jest przybliżenie historii i okoliczności odzyskania niepodległości 1918 roku. Lekcja służy kształtowaniu postaw patriotycznych w oparciu o różne talenty. Ważnym aspektem spotkania jest zaakcentowanie pozamilitarnych działań prowadzących do odzyskania niepodległości na przykładzie działalności małżeństwa Padewskich i ich lalek. Uczestnicy wykonają pamiątkowe lalki.