logo40kwadrat

Ogłoszenie przetargu – Sprzętanie trzech obiektów Muzeum

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza przetarg na: „Świadczenie usługi sprzątania w trzech obiektach Muzeum Zabawek i Zabawy zlokalizowanych w Kielcach przy pl. Wolności 2, ul. Mickiewicza 1 i ul. Kościuszki 13” SIWZ usługa sprzątania 2019 Zał. nr 1_Sprzątanie szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 2019_PR Zał. Nr 2_Oferta_PR_MP 2019 Zał. nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w […]

logo40kwadrat

Ogłoszenie przetargu – Ochrona trzech obiektów Muzeum

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza przetarg na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej i ochrony mienia w trzech obiektach Muzeum Zabawek i Zabawy zlokalizowanych w Kielcach przy pl. Wolności 2, ul. Mickiewicza 1 i ul. Kościuszki 13”   SIWZ_Ochrona 2019 Zał. nr 1_Ochrona 2019_Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Zał. nr 2_Oferta 2019 Zał. nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków […]

logo40kwadrat

Przetarg na wymianę więźby i pokrycia dachowego na budynku Muzeum część II

NAZWA ZAMÓWIENIA: „WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2, NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – CZĘŚĆ DRUGA ” Ogłoszenie nr 524241-N-2019 z dnia 2019-03-14 r. Termin i miejsce składania ofert: – 02.04.2019 r. godz. 11:45 siedziba […]

Mikołaj w Muzeum Zabawek i Zabawy 2017 (9)

„Wymiana więźby i pokrycia dachowego na budynku Muzeum Zabawek i Zabawy – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

„WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU. WOLNOŚCI 2, NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – ETAP I” Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania …”

Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z terenem przyległym oraz lokalu przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach Numer ogłoszenia: 71643 – 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016 Informacji o przetargu udziela Piotr Reliszką tel. 41 344 40 78   Oferty należy składać w budynku Muzeum Zabawek i […]